sobota, 19 sierpnia 2017, 231 dzień roku, imieniny Emilii, Julinana, Konstancji

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Pl. Tadeusza Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel.: (0-24) 388 72 00

fax: (0-24) 721 32 17

email: sekretariat@leczyca.pl

foto1 foto2 foto3 foto4
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Atrakcje turystyczne - Niezbędnik Turysty - Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

Pobierz PDF

Atrakcje turystyczne

 

 

Prezentacja o Powiecie Łęczyckim >>

 

 ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

 Miasto Łęczyca

ŁĘCZYCA zachowany średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta i klasycystyczna zabudowa z 1 poł. XIX w.

Ratusz klasycystyczny z końca XVIII w. wg projektu architekta Jakuba Kubickiego (przebudowany XIX/XX w.).

Kościół p.w. św. Andrzeja z 1 poł. XV w. (przebudowany w XVII, XVIII i XIX w.). W latach 1637-1646 wzniesiono barokową kaplicę rodziny Szczawińskich.  www.sw-andrzej-leczyca.pl/

Klasztor oo. Bernardynów z 1 poł. XVII w.,wczesnobarokowy kościół klasztorny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, wystrój wnętrza z poł. XVIII w. w stylu rokoko. www.bernardyni-leczyca.pl/

Dawny klasztor oo. Dominikanów z XIV w. (przebudowany w XVII w.), pod koniec XVIII w. decyzją władz pruskich zaadaptowany na więzienie.

Dawny klasztor ss. Norbertanek z pocz. XVII w., dobudowany do miejskich murów obronnych z 2 poł. XIV w. (przebudowany w XIX w.).

Baszta z 2 poł. XIV w. należąca do średniowiecznego systemu obronnego miasta, w XVIII w. zaadaptowana na dzwonnicę kościoła p.w. św. Andrzeja..

Zamek królewski z 2 poł. XIV w., rozbudowany w poł. XVI w. („Dom Nowy"), na dziedzińcu prochownia z koń. XVIII w. z reliktami gotyckimi murów („Dom Stary"). Zamek odbudowany w 2 poł. XX w. jest siedzibą muzeum.

Muzeum tel. (024) 721-89-97 www.zamek.leczyca.info.pl

otwarte: wtorek 10.00-17.00; środa, czwartek, piątek 10.00-16.00; sobota, niedziela 10.00-15.00.

Kolekcja rzeźb diabła Boruty - jedyna w swoim rodzaju w Polsce.

Cmentarz wojskowy przy ul. Kaliskiej z grobami 642  żołnierzy polskich poległych w 1939 r. podczas Bitwy nad Bzurą oraz mogiły żołnierzy z I wojny światowej.

Dawny szpital przy ulicy Kilińskiego - zaprojektowany przez Henrego Marconiego,oddany do użytku w 1844 r. było w nim 35 łóżek.

 

 Pamiątkowa tablica związana z domem św. Urszuli Ledóchowskiej na ulicy Poznańskiej -

w latach 1930-1939 Urszula Ledóchowska wraz z Siostrami Urszulankami SKJ mieszkały na ulicy Poznańskiej 6, gdzie została umieszczona tablica upamiętniająca jej pobyt.

 

Kopalnia żelaza w Łęczycy-

nieczynna, w latach 1952-1990 eksploatowała syderytowe rudy żelaza, na chwilę obecną chodniki kopalni są zalane, pozostała po niej jedynie wieża szybowa, (która została wykorzystana, jako ujęcie wody pitnej) i dwie hałdy na ulicy Ozorkowskie Przedmieście 4.

 

Wieża Szybowa -kopalnia  rudy żelaza mieszcząca się na ulicy Górniczej 4 lata powstania 1955 - 1960

Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ulicy Górniczej -

został założony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX w. Jego powierzchnia wynosi około 1000 metrów kwadratowych, otacza go ceglany mur. Na cmentarzu pochowano wiele ważnych ówczesnych postaci życia publicznego.

 

Zabytkowe domy wpisane na listę zabytków.

Park Miejski.

Wieża szybowa „Łęczyca I „ kopalnia rudy żelaza, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4.

Stała wystawa macew (nagrobki żydowskie) w Archiwum Państwowym Płockim Oddział Łęczyca.

Pamiątkowa tablica Benedykta Polaka na Zamku w Łęczycy(ul. Zamkowa 1), została odsłonięta w 2010 r.

 

Obiekty znajdujące się na al. Jana Pawła II

 Seminarium Nauczycielskie (aleje Jana Pawła II 1) pochodzące z 2 ćw. XIX wieku,

 Pensja Żeńska (aleje Jana Pawła II 9) pochodząca z 2 ćw. XIX wieku,

 Magazyn Wełny (aleje Jana Pawła II 13) pochodzący z 1824 roku.

 Obiekty znajdujące się na ulicy Poznańskiej:
 Kamienice znajdujące się na ul. Poznańskiej o numerach 2, 5, 8, 10, 12, 12a pochodzą z ćwierćwiecza XIX wieku,

 Kamienica znajdująca się na ul. Poznańskiej 6 pochodzi 3 ćw. XX wieku,

 Kamienica znajdująca się na ul. Poznańskiej 17 pochodzi z połowy XIX wieku,

 Kamienica znajdująca się na ul. Poznańskiej 18 pochodzi z 2 ćw. XIX wieku,

 Kamienica znajdująca się na rogu ulic Poznańskiej 14 i ul. J. Grodzkiej 16 pochodzi z 2 ćwierćwiecza XIX wieku.

 Obiekty znajdujące się na Placu Tadeusza Kościuszki:

 Dom Partii PZPR (plac T. Kościuszki1) pochodzi z połowy XX wieku,

 Kamienice znajdujące się na placu Kościuszki o numerach 8, 9, 16/17, 18/19, 22, 23, 25, 28 pochodzą z 1 ćw. XIX wieku,

 Kamienica znajdująca się na rogu placu T. Kościuszki i ul. Żydowskiej pochodzi z 1ćw. XIX wieku,

 Hotel Polski” (ob. kamienica) znajdująca się na placu T. Kościuszki 32 pochodzi z 2 ćwierćwiecza XIX wieku.

 

Obiekty znajdujące się na ul. 18 Stycznia:

 Kamienice znajdujące się na ul. 18 Stycznia 2, 5 pochodzą z połowy XIX wieku,

 Magazyn Wojsk Pruskich Gmach Ostromyślińskich”(ob. kamienica) znajdujący się na ul. 18 Stycznia 7 pochodzi z przełomu XVII/XIX wieku,

 Kamienica znajdująca się na ul. 18 Stycznia 10 pochodzi z 1821 roku,

 Park Miejski pochodzi z II ćw. XIX wieku.

 

 Obiekty znajdujące się na ul. Sienkiewicza:

 Kamienice znajdujące się na ul. Sienkiewicza 5 oraz 31 pochodzą z 3 ćw. XIX wieku,

 Kamienica znajdująca się na ul. Belwederskiej 17 pochodzi z 2 poł. XIX wieku,

 Kamienica znajdująca się na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej 2 i Kaliskiej 7 pochodzi z 2 ćw. XIX wieku.

 

 Inne obiekty:

 

Krośniewicka kolej wąskotorowa czas powstania 1915 (obszar zachodniej części miasta przebiegający osią płn. – pd. Dworzec kolejowy znajduje się na ul. Kaliskiej 38,

 Dom znajdujący się na ul. Kilińskiego 5 powstał w połowie XIX wieku,

 Szkoła Realna, obecnie kamienica znajdująca się na ul. Ozorkowskie Przedmieście 9 pochodzi z połowy XIX wieku.

 

 Gmina Łęczyca

 

Borki

Park.

 

Błonie

 Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Zbudowany w latach 1913-1916 w stylu narodowym wg. projektu Józefa Dziekońskiego. www.narodzenia-panskiego.mkw.pl/

Kościół filialny p. w. Wszystkich Świętych.

Cmentarz przykościelny.

Zespół parkowo-dworski z 1923 r.

 

Leźnica Mała - drewniany kościół p.w. Marii Magdaleny z 1784 r., w wyposażeniu kościoła elementy przeniesione z Archikolegiaty w Tumie.  www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=54

Kapliczka przy drodze do Poddębic.

 

Prądzew - drewniany dwór z pocz. XX w. gruntownie zrekonstruowany pod koniec XX w. www.zamkilodzkie.pl › dwory inne

 Park dworski.

 

Topola Królewska - drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja z pocz. XVIII w. z murowaną fasadą z kon. XIX w. Na cmentarzu drewniana kaplica p.w. św. Rocha ok. poł. XIX w. www.kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/topokr1.htm

 Kościół cmentarny p. w. św. Rocha.

Na cmentarzu drewniana kaplica p.w. św. Rocha ok. poł. XIX w. www.kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/topokr1.htm

 

Zawada 

Wiatrak typu kozłowego.

 

Siedlec - kościół zbudowany w latach 1922-30 w stylu narodowym, wg projektu architekta  Zdzisława Mączeńskiego. www.diecezja.lowicz.pl/serwis/index.php?id=55&idd=107

Cmentarz przykościelny.

Zespół dworsko-parkowy XIX w.

 

 

 Gmina Daszyna (www.daszyna.bip.cc/)

DASZYNA - drewniany dwór z pocz. XIX w. otoczony parkiem krajobrazowym.  www.zamkilodzkie.pl › dwory inne

Dwór murowany.

Park dworsko-krajobrazowy.

Założenie dworsko-parkowo-folwarczne.

Goszczynno

 Dwór.

Park podworski.

Łubno

 Dwór.

Park dworski krajobrazowy +150 m strefa

 

Mazew - klasycystyczny kościół oraz dzwonnica z 1 poł. XIX w. dziedzictwo.ekai.pl/mazew_kosciol

Dawny cmentarz ewangelicki.

Dzwonnica.

Cmentarz grzebalny.

 

Siedlew

Park dworski z połowy XIX w.+ 150 m strefa.

 

Sławoszew - kaplica drewniana wzniesiona w 1 poł. XIX w. z elementów dawnego kościoła oraz pozostałości dworu z 1864 r. www.zamkilodzkie.pl › dwory inne]

Dzwonnica.

Założenie dworsko-parkowo-folwarczne.

Dwór.

 

Miroszewice

Zespół dworsko-parkowy

 

Koryta

Zespół folwarczny.

Przestrzenny Układ Komunikacyjny Krośniewickiej Kolei Dojazdowej PKP wzdłuż Drogi Krajowej nr 1.

 

 

 Gmina Góra św. Małgorzaty  (goraswmalgorzaty.pl/)

GÓRA ŚW. MAŁGORZATY- na szczycie wzgórza (25 m. wysokości względnej, 136 m. n.p.m.) znajduje się kościół, którego początki sięgają 1 poł. XII w. oraz plebania i dzwonnica z 1 poł. XIX wieku. www.goraswmalgorzaty.pl/historia/

Tum- początki historii Łęczycy wiążą się z wczesnośredniowiecznym grodziskiem i Archikolegiatą w Tumie. Pierwszy gród łęczycki powstał prawdopodobnie w VI w.n.e., okres swej świetności przeżywał w czasach rozbicia dzielnicowego (XII-XIV w.). Obok grodu powstał około 1000 r. jeden z najstarszych w Polsce klasztorów benedyktyńskich - opactwo Świętej Marii. Na jego miejscu wybudowano w latach 1140-1161 nową bazylikę. Jest to największa dziś w Polsce budowla romańska z XII wieku, jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych tego rodzaju zabytków. Obecnie Sanktuarium św. Wojciecha. Obok archikolegiaty znajduje się kościółek drewniany z 1761 r.

Kontakt:

ks. Piotr Nowak

tel: 24 722 05 34

www.kolegiatatum.pl

facebook.com/Tumkolegiata

 

Kwiatkówek: znajduje się tam zagroda chłopska. http://www.maie.lodz.pl/o-skansenie

 

Skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska” jest jednym z trzech elementów projektu „Tum – perła romańskiego szlaku”. Zagroda to gliniany dom mieszkalny z dwoma izbami: kuchnią i pokojem oraz przelotową sienią pełniącą też rolę pomieszczenia schówkowego. Na podwórku wybudowano, także z gliny budynek inwentarski / obora, stajnia i chlew / z charakterystyczną dla łęczyckiego drewnianą szopą na torf, który  w tych stronach był głównym surowcem opałowym. Zagrodę zamyka stodoła  z ekspozycją narzędzi i maszyn rolniczych. Skansen wzbogacają wiejskie obiekty przemysłowe z wiatrakiem kozłowym, kuźnią, olejarnią i piecem chlebowym.
”Łęczycka Zagroda Chłopska” odtwarza warunki życia na wsi w okresie odrodzenia polskiej państwowości po 1918 roku.

 

 

GODZINY OTWARCIA SKANSENU

 

KWIECIEŃ - WRZESIEŃ

poniedziałek: nieczynny

wtorek – niedziela i święta*:10:00 – 18:00

wtorek: wejście bezpłatne

PAŹDZIERNIK

poniedziałek: nieczynny

wtorek – niedziela i święta*: 09:00 – 17:00

wtorek: wejście bezpłatne


* z wyłączeniem: Wielkiej Niedzieli

Na 20 minut przed zamknięciem skansenu nie prowadzimy sprzedaży biletów.

 

OD LISTOPADA DO KOŃCA MARCA

 

 skansen nieczynny z powodu konserwacji zabytków

 Zwiedzanie Skansenu przez grupy zorganizowane odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu  telefonicznym w dniach i godzinach otwarcia Skansenu.

 

 

 


 Gmina Grabów ( http://www.gminagrabow.pl/)

GRABÓW - klasycystyczny kościół parafialny p.w. św. Stanisława, z 1838 r. oraz jedyny w powiecie łęczyckim zachowany budynek dawnej synagogi oraz zabytkowy park dworski z XIX w. dziedzictwo.ekai.pl/grabow_kosciol,    www.zamkilodzkie.pl › dwory inne

 

Jastrzębia

Zespół dworski, powstał około 1880 r.

Spichlerz.

Park.

 

Pieczew

Drewniany kościół pw. św. Stanisława Bpa, zbudowany w 1747 r.

 

 Srebrna

Zespół parkowo- dworski z drugiej połowy XIX w.

 

 Stara Sobótka

 Kościół p. w. św. Mateusza.

 

 Besiekiery - ruiny niewielkiego zamku, zbudowanego ok. 1500 r. przez wojewodę łęczyckiego Wawrzyńca, przebudowanego w kon. XVI w. przez kardynała Andrzeja Batorego.  www.zamkipolskie.com/besiek/besiek.html

Byszew - dwór nawiązujący do stylu romantycznego z 2 poł. XIX w. oraz park z pocz. XIX w. www.zamkilodzkie.pl › dwory inne

Kurzjama - gospodarstwo agroturystyczne: Pani Alina Jóźwiak, 99-150 Grabów, tel. 0692880878, pokoje gościnne w dworku z 1928 r., wokół piękny park, obiady domowe z produktów z własnego gospodarstwa.. Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie łódzkim w roku 2002.  https://e-turysta.net/gospodarstwo-agroturystyczne-alina-jozwiak-kurzjama-116507.html

Smolice- ruiny dworu z przełomu XIX i XX w., w którym urodziła się i mieszkała znana pisarka, Maria z Zieleniewskich Ginter. www.zamkilodzkie.pl › dwory inne

 

Nowa Sobótka

- zespół kościelny mariawitów z początku XX wieku. Miejscowa parafia starokatolicka jest pierwszą, która opowiedziała się za mariawityzmem w 1906 roku. Jej pierwszym proboszczem był o. Jan M. Michał Kowalski, późniejszy arcybiskup i reformator mariawityzmu, który zginął w obozie w Dachau w 1942 roku.

- neogotycki, trójnawowy kościół pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Rocha na planie krzyża łacińskiego z 1907 roku. Posiada dwa chóry: dla orkiestry dętej i śpiewaczy. Zyskał on miano jednego z najpiękniejszych w parafiach mariawickich. We wnętrzu do ciekawszych zabytków należą: ołtarz główny z konfesją, żeliwna ambona oraz freski dwunastu apostołów namalowane na sklepieniu nawy głównej. W czasie II wojny światowej w kościele mariawitów odprawiane były nabożeństwa ewangelickie.

- dom parafialny z 1908, w którym miejscowe Zgromadzenie Sióstr Mariawitek w różnych okresach czasu prowadziło: szkołę, ochronkę, przytułek, dom starców i sierociniec. Obecnie wykorzystywany do celów parafialnych.

- cmentarz mariawicki, na którym pochowani są m.in. kapłani, w tym proboszczowe parafii oraz siostry zakonne.

www.mariawita-sobotka.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadzidłowa

- neogotycki kościół mariawitów pw. Przenajświętszego Sakramentu z 1928 roku. Świątynia częściowo zbudowana na pozostałościach dawnego dworu Koszutskich, w którym mieszkała m.in. Wera Kostrzewa, działaczka społeczna organizująca dla miejscowej ludności tajne nauczanie. Do niedawna w kościele odprawiane były nabożeństwa ewangelickie.

- dom parafialny z 1924 roku, w którym siostry mariawitki prowadziły ochronę. W okresie Polski Ludowej pomieszczenia budynku wykorzystywano jako szkołę podstawową.

- kaplica rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej wybudowana w latach 1986-1988, w miejscu dawniejszej drewnianej z 1932 roku.

www.kadzidlowa.mariawita.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gmina Piątek (www.bip.ugpiatek.pl/)

PIĄTEK -geometryczny środek Polski (pomnik w centrum rynku).

Kościół parafialny z XV w., przebudowany w XVII w., gotycki w bryle, orientowany, murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy z węższym prostokątnym prezbiterium. Od południa przy nawie kruchta, od północy zakrystia duża i ministrancka (sklepione kolebkowo) oraz kaplica NMP o stropie płaskim, belkowanym. W nawie i prezbiterium stropy płaskie, otwór tęczowy - ostrołukowy. Ołtarz główny późnobarokowy z obrazem Świętej Trójcy pędzla Józefa Buchbindera. W kaplicy ołtarz barokowy z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przy kościele kapliczka z rzeźbą przedstawiającą siedzącego na ławeczce Św. Jana Pawła II.

Na cmentarzu drewniany kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (dawniej św. Wawrzyńca) z poł. XVIII w., obok dzwonnica drewniana z poł. XVIII w.,

Kościół starokatolicki mariawitów p.w. Trójcy Przenajświętszej z pocz. XX w.

Zabytkowy park miejski z XIX w.

Pomnik "Krzyż" przy ul. Łowickiej wzniesiony na miejscu zamordowanych w dniu 14 września 1939 roku mieszkańców Piątku i uchodźców z okolic Poznania.

Pomnik Chwały 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii "Poznań", odsłonięty 8 września 1989 roku w 50. rocznicę Bitwy nad Bzurą.

 

Ciechosławice. www.bip.ugpiatek.pl › > NASZA GMINA

Drewniany kościółek p.w. Matki Boskiej Łaskawej pochodzący z XVIII w. jednonawowy, z węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym  od strony północnej znajduje się zakrystia, a przy nawie od zachodu - kruchta. Otwór tęczowy półkolisty z nisko osadzoną belka tęczowa z rokokowym krucyfiksem.
W ołtarzu obraz przedstawiający Matkę Boską Łaskawą z Dzieciątkiem.

 

Balków

Dwór z 1926 roku i zabytkowy park z początku XIX w. w stylu naturalistyczno-krajobrazowym.

 

Goślub
Pałac klasycystyczny z kon. XVIII w. położony pośrodku starego parku. www.zamkilodzkie.pl › pałace

 

Konarzew

Zachowało się tu w stanie szczątkowym grodzisko stożkowe, otoczone fosą, przechodzące w części zachodniej w staw. Podobne grodzisko zwane przez miejscową ludność „Łysą Górą" znajduje się w Oreniczkach nad rzeką Maliną ok. 6 km na północ od Konarzewa. W Konarzewie - gospodarstwo agroturystyczne oraz plantacja wikliny, gdzie od ponad 10 lat odbywają się plenery z wikliną.

 

Łęka
Podworski park krajobrazowy z początku XIX w.

 

Orenice

Modrzewiowy dwór z połowy XIX w. kryty tzw. dachem polskim z gankiem ozdobionym kolumnami, otoczony pozostałością parku krajobrazowego z końca XIX w.

 

Janowice

Zespół parkowo- dworski z drugiej połowy XIX w, pomnik Ofiar Faszyzmu.

 

Piekary

 Zabytkowy park dworski z czterema stawami oraz ponad 150letnimi okazami drzew oraz murowanym dworkiem  1 połowy XIX w. W Piekarach nakręcano sceny  do pierwszej, przedwojennej wersji filmu "Znachor".

 

 

Sułkowice

Klasycystyczny murowany dworek z połowy XIX w. z parkiem, w którym zachowała się kapliczka z figurą św. Antoniego z 1917 r. wystawiona przez dziedzica Niedziałkowskiego na cześć urodzin syna.

 

 

Witów http://www.zamkilodzkie.pl/pliki/witow_ele.htm

Dworek klasycystyczny z 1 poł. XIX w. W odległości około 2 km na zachód, w głębi lasu, znajduje się projektowany rezerwat „Silne błota". Jest to torfowisko  z zanikającym jeziorem oraz las z wydmami. Niedostępne torfowiska są siedliskiem rzadkiej roślinności i oazą dla ptactwa. Prowadzone tu badania pozwoliły określić wiek wydm, odtworzyć historię klimatu i roślinności od chwili ustąpienia lodowca z tego terenu oraz czas pojawienia się na wydmach ludzi i ich kulturę (ślady kultury łowców reniferów 11-10 tys. lat temu), stąd Witów jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych Polski Środkowej.

 

 Gmina Świnice Warckie(.www.swinicewarckie.com.pl/)

 ŚWINICE WARCKIE-.www.swinicewarckie.com.pl/

 Kościół Parafialny w Świnicach Warckich z około.1859 r. - Sanktuarium Urodzin  i Chrztu Świętej Siostry Faustyny.

https://www.facebook.com/sanktuariumswinicewarckie/

 Dzwonnica drewniana przy Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny.

Cmentarz Przykościelny przy Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny.

Ołtarz polowy przy Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny.

Grota przy Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny.

Plebania.

Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej w Świnicach Warckich.

 

 Chwalborzyce

 Cmentarz Grzebalny Parafii Rzymskokatolickiej w Chwalborzycach.

 

 Głogowiec - miejsce pielgrzymek do rodzinnego domu Heleny Kowalskiej - św. Faustyny. (obecnie muzeum)..www.swinicewarckie.com.pl/

Dom narodzin Świętej Siostry Faustyny z ok.1900 r. Głogowiec 11

 

Grodzisko - kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z pocz. XVII w.  http://www.grodzisko.tnb.pl/news.php

Dzwonnica przy Kościele Parafii Rzymskokatolickiej w Grodzisku z 1612 r.

Cmentarz przykościelny Parafii Rzymskokatolickiej w Grodzisku.

Cmentarz Grzebalny Parafii Rzymskokatolickiej w Grodzisku.

Kaplica na cmentarzu grzebalnym w Grodzisku.

 

Gusin

Dwór z I poł. XIX w którym mieszkała Maria Konopnicka w latach 1872 -1877

 

Kosew
Dom mieszkalny nr 12 drewniany zbudowany ok. 1920 r. wł. prywatna.

Dom mieszkalny nr 14 drewniany zbudowany bez gwoździ ok. 1878 wł. prywatna.

Dom mieszkalny nr 27 drewniany zbudowany ok. 1920 r. wł. prywatna.

 

 

Kozanki Podleśne

Dwór z I. poł. XIX w.

Park dworski z poł. XIX w.

 

Parski

Dwór z 1809 r.

Park naturalistyczno - krajobrazowy z I poł XIX w z elem. regu. z I i II poł.

Gorzelnia z II poł. XIX w.

Kapliczka zlokalizowana naprzeciw dworu z ok.1920 r.

Magazyn spirytusu z II poł. XIX w.

 

Stemplew

W  przebudowanym zespole folwarcznym (z 2 poł. XIX w.) mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Na uwagę zasługują tu zachowane w dawnym parku dworskim piękne okazy przyrody: topola czarna i dwa dęby. W ośrodku odbywają  się wczasy rehabilitacyjne (hipoterapia), tel. (063) 228-11-06

http://soswstemplew.com/

Dworek z ok.1914.

Gorzelnia z około 1914 r.

 

Zbylczyce-http://www.swinicewarckie.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=81&strona=1&sub=57&subsub=59

 Dwór z II. poł. XIX w.

Park naturalistyczno - krajobrazowy z I poł. XIX w z elem. regu. I i II poł. XIX w..

 

 Gmina Witonia (www.witonia.bipst.pl/)

Witonia

 Kościół parafialny p. w. św. Katarzyny.

 Kaplica na cmentarzu rzymsko-katolickim.

 Dworzec kolejowy.

 Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki.

 Cmentarz przykościelny.

 

 Nędrzew

Park dworski.

 

 Gledzianówek -

Fragmenty parku dworskiego z XVIII/XIX w., ponadto grupa stanowisk archeologicznych: cmentarzysko ciałopalne z epoki żelaza, kurhan (ok. 22 m. średnicy i 3 m. wysokości) z nasypem kamienno - ziemnym z okresu wpływów późnorzymskich, prawdopodobnie z III w. n.e.

 

 Gledzianów-

 

Park dworski z 2 poł. XIX w.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RM
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
 • Zgoda buduje
 • PINB
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • psp
 • Policja
 • Państwowa inspekcja sanitarna
 • zoz
 • Mipdp
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łęczycy
 • Związek Powiatów Polskich
 • Muzeum w Łęczycy
 • Dom Kultury
 • stowarzyszenie przebudzenie
 • 1% podatku dla Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
 • Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej
 • Wrota Regionu Łódzkiego
 • Regionalne Biuro Woj. Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu
 • 1% dla ŁUTW
 • ŁUTW
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: (24) 388 72 00, fax: (24) 721 32 17, email: sekretariat@leczyca.pl
NIP: 775-20-58-282
Godziny pracy urzędu:
pn., wt., czw. : 7:30-15:30 śr. : 7:30-16:30 pt. : 7:30-14:30
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x