sobota, 19 sierpnia 2017, 231 dzień roku, imieniny Emilii, Julinana, Konstancji

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Pl. Tadeusza Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel.: (0-24) 388 72 00

fax: (0-24) 721 32 17

email: sekretariat@leczyca.pl

foto1 foto2 foto3 foto4
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Starosta - Starostwo Powiatowe - Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

Pobierz PDF

Starosta

 

 


STAROSTA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
WOJCIECH ZDZIARSKI

Adres: Pl. Tadeusza Kościuszki 1
99-100 Łęczyca
tel: +48 24 388 72 00 fax: +48 24 721 32 17
e-mail: starosta@leczyca.pl

 Starosta - stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym oraz z innych przepisów określających status Starosty.

W skład kompetencji i zadań zastrzeżonych wyłącznie dla Starosty wchodzi:
1/ organizowanie i kierowanie pracą zarządu powiatu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
 2/ podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażającego bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, z wyjątkiem wydawania przepisów porządkowych w trybie art. 42 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym,
3/ zwierzchnictwo służbowe pracowników starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnictwo powiatowych służb, inspekcji i straży,
4/ prowadzenie polityki kadrowej,
5/ sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży obejmuje:
a/ powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z Wojewodą lub instancjami na szczeblu wojewódzkim,
b/ zatwierdzanie programów ich działania,
c/ uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu, w sytuacjach szczególnych kierowanie wspólnymi działaniami tych jednostek,
d/ zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli;
6/ jako organ administracji publicznej wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu,
7/ udzielanie pełnomocnictwa dla wicestarosty, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania i podpisywania w jego imieniu decyzji wymienionych w ust.1 pkt 6,
8/ przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie Łódzkiemu w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia oraz niezwłocznie uchwał organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych,
9/ przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał:
a/ budżetowej powiatu,
b/ w sprawie prowizorium budżetowego powiatu,
c/ w sprawie absolutorium dla Zarządu,
d/ innych objętych zakresem nadzoru izby;
10/ wykonywanie uchwał Zarządu,
11/ udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej,
12/ występowanie do Wojewody i Marszałka Województwa Łódzkiego,
13/ udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski senatorów, posłów i radnych,
14/ udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
15/ przewodniczenie Powiatowej Radzie Zatrudnienia jako organu opiniodawczo- doradczego,
16/ przewodniczenie Radzie Społecznej działającej przy ZOZ,
17/ podejmowanie działań z zakresu ochrony, bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach jako Przewodniczącego Zarządu,
18/ nadzorowanie pracy wszystkich wydziałów, a bezpośrednio:
a/ Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
b/ Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
c/ Zespołu Radców Prawnych,
d/ Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
e/ Rzecznika Prasowego,
f/ Zespołu Kontroli i Nadzoru,
g/ Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
h/ Kancelarii Tajnej.

MK
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
 • Zgoda buduje
 • PINB
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • psp
 • Policja
 • Państwowa inspekcja sanitarna
 • zoz
 • Mipdp
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łęczycy
 • Związek Powiatów Polskich
 • Muzeum w Łęczycy
 • Dom Kultury
 • stowarzyszenie przebudzenie
 • 1% podatku dla Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
 • Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej
 • Wrota Regionu Łódzkiego
 • Regionalne Biuro Woj. Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu
 • 1% dla ŁUTW
 • ŁUTW
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: (24) 388 72 00, fax: (24) 721 32 17, email: sekretariat@leczyca.pl
NIP: 775-20-58-282
Godziny pracy urzędu:
pn., wt., czw. : 7:30-15:30 śr. : 7:30-16:30 pt. : 7:30-14:30
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x