wtorek, 22 sierpnia 2017, 234 dzień roku, imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Pl. Tadeusza Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel.: (0-24) 388 72 00

fax: (0-24) 721 32 17

email: sekretariat@leczyca.pl

foto1 foto2 foto3 foto4
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Sprawozdanie Finansowe 2016 - Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej - Organizacje pozarządowe - Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

Pobierz PDF

Sprawozdanie Finansowe 2016

 

Sprawozdanie opisowe

do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku

w

Stowarzyszeniu Kobiet Ziemi Łęczyckiej

w Łęczycy

 

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów          3826,36 zł.

 

AKTYWA

ogólna suma aktywów na dzień 31.12.2016 r.    wynosi                                                  3 826,36 zł

w tym:

środki pieniężne:

 • gotówka w kasie na 31. 12. 2016 r. wynosi                                                                    5,63 zł
 • saldo na rachunku bankowym

w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy wynosi                                               3 820,73 zł

i jest zgodne z potwierdzeniem salda stanowiącym załącznik do bilansu.

 

PASYWA  

ogólna suma pasywów na dzień 31. 12. 2016 r. wynosi                                                     3 826,36 zł

Fundusze własne, w tym:

 • fundusz statutowy                                                                                                   4 225,31 zł
 • wynik finansowy netto za rok obrotowy                                                                     -398,95

 

PRZYCHODY w 2016 roku przedstawiają się następująco:

 • składki członkowskie                                                                            4 575,00.zł
 • darowizny na kultywowanie tradycji regionalnych                                1 200,00 zł
 • darowizny 1%  podatku dochodowego                                                4 047,79 zł
 • publiczne zbiórki pieniężne                                                                  2 595,00 zł
 • odsetki bankowe                                                                                          0,56 zł

Razem  przychody                                                   12 418,35  zł

 

KOSZTY  w 2016 roku przedstawiają się następująco:

 

 • produkty i artykuły na pokazy                                                        774,61 zł
 • wsparcie i pomoc finansowa                                                      2 304,00 zł
 • Promocja Organizacji Pożytku Publicznego                                  529,52 zł
 • pozostałe koszty działalności statutowej                                     3103,74 zł
 • telefony                                                                                       1 336,22 zł
 • (usługi obce), opłaty, czynsz i prowizje bankowe                        2 808,90 zł
 • artykuły biurowe (zużycie materiałów i energii)                                83,59 zł
 • delegacje                                                                                        176,72.zł
 • wynagrodzenia                                                                            1 700,00 zł

Razem  koszty                                                      12 817,30  zł

 

OPIS PRZYCHODÓW

Na przychody w 2016 roku w Stowarzyszeniu składają się:

 

Składki członkowskie

Składki członkowskie to kwota 4 575,00 zł.  Na tę kwotę składają się składki od 183 osób za 2016 rok

 

Darowizny

W 2016 roku darowizny wyniosły 1200,00 zł,

Jest to wsparcie finansowe na kultywowanie tradycji regionalnych poprzez pomoc finansową w organizacji Regionalnego Pokazu Potraw Ziemi Łęczyckiej w kwocie 300 zł od BS Ziemi Łęczyckiej przekazana 29 grudnia 2015 roku a także kwota 1200,00 zł na zorganizowanie Wigilii dla samotnych. Pomoc finansowa od BS Ziemi Łęczyckiej w kwocie 300 zł, 400 zł  NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) MEDAR w Łęczycy oraz 500 zł od Łęczyckich Zakładów Górniczych.

 

Nazwa zadania

 

Źródło - rodzaj

Kwota

Organizacja pokazów:

 

*   Wigilia dla samotnych

 

 

 

 

 

Darowizna

 

B.S. Ziemi Łęczyckiej

NZOZ MEDAR

Łęczyckie Zakłady Górnicze

 

 

 

 

300,00

400,00

500,00

 

         

Razem darowizny

 

1 200,00

 

Rozliczenie wsparcia finansowego

Wsparcie

Rozliczenie

Data

Dokument

Kwota

Data

Dokument

 

Kwota

Uwagi

Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej

 

29.12.2015

 BSZŁ

300,00

26.01.

26.01.

27.01.

28.01.

FV 122302209/01/16

Fa 407303260/01/16

Fa 00055/01/16

Fa 6/2016

69,16

79,75

70,22

82,56

Śr. Wł.

1,69

Razem

300,00

Razem

301,69

 

Wigilia dla samotnych

 

22.11.

25.11,

 

29.11.

WB 47 BSZŁ

WB 48 NZOZ MEDAR

WB 50 ŁZG

300,00

 

400,00

500,00

16.11.

16.11.

06.12.

07.12.

08.12.

09.12

 

13.12.

27.12.

Fa 0/0(003)0003/321027

Fa 0/0(003)0003/321027

Fa 11/2016 Z 27,00 zł)

Fa 5866/16

Fa 6159/MAG/16

FV 001220/N0901/02003100/0/12/16

Fa 830/16

Fa 6125/U/16

  347,75

44,27

21,00

385,00

132,52

 

12,20

198,06

73,80

 

 

Śr. wł.

14,60

Razem

1200,00

Razem

1 214,60

 

 

 

Publiczna zbiórka pieniężna która przeznaczona jest na działalność charytatywną

W 2016 r. organizowano pięć zbiórek pieniężnych, które dały łączną kwotę 2 595,00 zł. Pieniądze zbierane były przy okazji takich imprez jak: Pokaz Twórczości ArtystycznejGospodyń kwota 452,00 zł, Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej 613,00 zł; Dzień Kobiet dla zdrowia kwota 304,00 zł; Majówka Zdrowia kwota 400,00 zł; Łęczyca w barwach jesieni 826,00 zł.

 

Zbiórki pieniężne w 2016 r oraz ich rozliczenie

ZBIÓRKI PIENIĘŻNE

ROZLICZENIE ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH

Data

Dokument

Kwota

Data

Dokument

Kwota

Decyzja:  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  Nr 2015/4778/OR

„Kultywowanie tradycji kulinarnych”

 

7.01.

 

 

 

05.02.

Protokół ze zbiórki publicznej  na Pokazie Twórczości Artystycznej Gospodyń

Protokół ze zbiórki publicznej  na Regionalnym Pokazie Potraw Ziemi Łęczyckiej

 

 

 

452,00

 

 

 

613,00

28.01

29.01

29.01

02.02

02.02

  17.02

10.03

15.11

16.11.

Fa 4073F03297/01/16

Fa 1223F02223/01/16

Fa 7/2016

Fa 9/2016

Fa 10/2016

Fa 6/2016

Fa 269/16

FP 00017/11/16

Fa 36/2016

24,54

97,56

52,74

149,45

148,63

200,00

52,01

84,86

276,13

Razem

1 065,00

Razem  w tym śr. wł. 20,92 zł

1 085,92

Decyzja: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  Nr 2016/732/OR

„Zbiórka na rzecz dzieci specjalnej troski i osób chorych, ubogich”

 

11.03

 

 

24.05

 

Protokół ze zbiórki publicznej  na „Dniu Kobiet dla zdrowia”

Protokół ze zbiórki publicznej  na „Majówce zdrowia”

 

 

304,00

 

 

400,00

22.03

16.08

16.08

 

 

Uchwała nr 8/2016 Zarządu SKZŁ

Uchwała nr 10/2016 Zarządu SKZŁ

Uchwała nr 11/2016 Zarządu SKZŁ

304,00

100,00

300,00

Razem

704,00

Razem

704,00

Decyzja: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  Nr 2016/3000/OR

„Zbiórka publiczna na Wigilię dla samotnych”

 

18.09

 

 

 

 

Protokół ze zbiórki publicznej  na imprezie „Łęczyca w barwach jesieni”

 

 

 

826,00

 

06.12

12.12

15.12

Fa 11/2016 (z 27,00 zł)

Fa FS 506/2016

Fa 445/16

6,00

500,00

320,00

 

Razem

826,00

Razem

826,00

RAZEM

2 595,00

RAZEM (w tym śr. wł.  20,92 zł)

2 615,92

       

 

Realizacja zadania publicznego

Przychodem Stowarzyszenia w realizacji zadań publicznych są darowizny 1% od podatku dochodowego otrzymane od Państwa a przekazane dla Stowarzyszenia przez Urzędy Skarbowe z Łęczycy, Warszawy, Kłodzka, Zgierza, Mińska Mazowieckiego. Jest to kwota  4 047,79 zł.

Pieniądze uzyskane z darowizny 1% są przeznaczane na produkty i artykuły na pokazy, wsparcie i pomoc finansową, promocję OPP, produkty na szkolenia, tusze do drukarki oraz częściowo na czynsz i wynagrodzenie księgowej. W roku 2016 na te cele wydano łącznie 3 924,89 zł.

 

 

 

 

Rozliczenie darowizny 1% podatku dochodowego

Darowizna 1% podatku dochodowego

Wydatki z 1% podatku dochodowego na

Mie-

siące

Stan początkowy, przychód, stan końcowy

Produkty i artykuły na pokazy

Wsparcie i pomoc finansowa

Promocja OPP

Pozostałe koszty statutowe

Wynagro-

dzenia

Czynsz

I

700,80

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

700,00

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

VII

4 047,79

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

100,00

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

613,80

X

 

 

 

 

 

400,00

 

XI

 

 

600,00

529,52

367,77

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

613,80

wydano

3 924,89

 

 

1 400,00

529,52

367,77

400,00

1 227,60

pozostało/razem

823,70

 

 

 

 

 

 

 

Odsetki bankowe

W 2016 roku kapitalizacja odsetek wyniosła 0,56 zł.

 

 

 

OPIS KOSZTÓW

Na koszty Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej składają się koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne.

 

Wyszczególnienie kosztów

 

Kwota

Koszty realizacji zadań statutowych

 • produkty i artykuły na pokazy
 • wsparcie i pomoc finansowa
 • promocja Organizacji Pożytku Publicznego
 • pozostałe koszty działalności statutowej
 • telefony

 

8 048,09

774,61

2 304,00

529,52

3103,74

1 336,22

 

Koszty administracyjne:

 • zużycie materiałów i energii (artykuły biurowe,)
 • usługi obce (opłaty, czynsz, prowizje bankowe, znaczki)
 • wynagrodzenia
 • pozostałe koszty (delegacje )

4 769,21

83,59

2 808,90

1 700,00

176,72

 

Razem koszty

12 817,30

Rozliczenie kosztów z uwzględnieniem wykorzystania środków z darowizny 1% podatku dochodowego

Koszty

 

Kwota razem

Środki własne

Darowizna 1%

Koszty statutowe

 • produkty i artykuły na pokazy
 • wsparcie finansowe
 • promocja OPP
 • telefony
 • pozostałe koszty statutowe

8 048,09

 

774,61                          

2 304,00

529.52

1 336,22

 

3103,74

 

5 750,80

 

774,61

904,00

-

1 336,22

 

2735,97

2 297,29

 

 

1 400,00

529,52

 

 

367,77

Koszty administracyjne

 • zużycie materiałów i energii (artykuły biurowe, )
 • usługi obce (opłaty, czynsz, prowizje bankowe, pocztowe)
 • wynagrodzenia
 • pozostałe koszty ( delegacje )

4 769,21

 

83,59

 

 

2 808,90

1 700,00

 

176,72

 

3 141,61

 

83,59

 

 

1 581,30

1 300,00

 

176,72

1 627,60

 

 

 

 

1 227,60

400,00

 

 

Razem

12 817,30

8 892,41

3 924,89

 

Koszty realizacji zadań statutowych

Realizacja zadań statutowych polega na kultywowaniu tradycji ludowych, promowaniu regionu Ziemi Łęczyckiej na imprezach kulturalno - oświatowych, wystawniczych i targowych oraz wsparcia i pomocy finansowej dla potrzebujących i chorych.

Na te cele ponoszone są koszty w postaci:

 

Wsparcie i pomoc finansowa           2 304,00 zł:

Przeznaczona na dofinansowanie Terapii Integracji Sensorycznej, leczenia i rehabilitacji dzieci, oraz pomoc dla dzieci niepełnosprawnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w Stemplewie, Łęczycy czy też dzieci niepełnosprawnych na Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Harcerskich oraz dla Artystów Malujących Ustami i nogami

Lp.

Data

Treść

Kwota

1

10.03.2016

Uchwała nr 6/2016 darowizna dla Artura Kozłowskiego

400.00

2

10..05.2016

Uchwała nr 7/2016 dla Wydawnictwa AMUN – artyści malujący ustami i nogami

100,00

3

22..03.2016

Uchwała nr 8/2016 „Zdążyć z Pomocą” Dawid Porębski chorego na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe

504,00

4.

 

10.05.2016

Uchwała nr 9/2016 Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich

200,00

5

16..08.2016

Uchwała nr 10/2016 dla Zbigniewa Szenfelda chorego na stwardnienie rozsiane

200,00

6

16..08.2016

Uchwala nr 11/2016 dla Nataniela Barańskiego cierpiącego na autyzm dziecięcy

300,00

7

.17.11.2016

Uchwała nr 12/20116 dla dzieci specjalnej troski z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy

300,00

8

.17.11.2016

Uchwała nr 13/20116 dla dzieci specjalnej troski z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie

300,00

Razem

2 304,00

Produkty i artykuły na pokazy   -  774,61 zł 

Kwota ta przeznaczona była na zorganizowanie Regionalnego Pokazu Potraw Ziemi Łęczyckiej.

 

 

Promocja Organizacji Pożytku Publicznego   -  529,52 zł

Za te pieniądze w ramach promocji Stowarzyszenia wydano publikację „Ptactwo na naszym stole” oraz zakupiono kalendarze na 2017 rok.

 

 

Telefony  -  1 336,72 zł

Koszty telefonów to opłaty za usługi multimedialne (telefon, Internet) oraz telefon służbowy. Są one niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu Stowarzyszenia i realizacji działalności statutowej.

 

Pozostałe koszty działalności statutowej to   3103,74 zł

Na tę kwotę składają się następujące pozycje

 • Artykuły na Wigilię  -  2 040,60
 • Tusze, oraz drukarka  -  367,77
 • Publikacje  -  476,13                                                                                         
 • Produkty na Coroczną Naradę Roboczą   -   84,86                                        
 • Artykuły spożywcze, ciasto -  134,38                                    

                      

KOSZTY ADMINISTRACYJNE:

Drugą grupą kosztów w Stowarzyszeniu Kobiet Ziemi Łęczyckiej są koszty administracyjne. Obejmują wszelkie koszty o charakterze ogólnym dotyczące działalności Stowarzyszenia, koszty utrzymania biura, koszty usług obcych, wyposażenia i materiałów. Przedstawiają się one następująco:

 

Artykuły biurowe (zużycie materiałów i energii)  - 83,59 zł  

na nią składają się wydatki związane z prowadzeniem Stowarzyszenia, artykuły biurowe np. druki KP, KW,  Raport kasowy, długopisy, klej, pisaki

 

Usługi obce  (opłaty, czynsz, prowizje bankowe, usługi pocztowe ) -  2 808,90 zł  

 • Są to opłaty stałe takie jak prowadzenie rachunku bankowego, opłaty wpłat i wypłat bankowych, prowizje, opłaty za wydruki wyciągów bankowych, znaczki do nadania przesyłek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz czynsz w wysokości 2 455,20 zł

 

 

 Delegacje   –  176,72  

Pozycja ta zawiera polecenia wyjazdu służbowego dla pani Prezes Marii Cieślak do Łodzi w celu odbioru publikacji,  kalendarzy na rok 2016 oraz  zakupów artykułów i produktów potrzebnych do celów promocyjnych regionu jak i realizacji innych zadań statutowych.

 

Wynagrodzenia   -    1 700,00 zł

na te pozycję składa się wynagrodzenie na podstawie „Umowy o dzieło” za prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej a także za sporządzenie bilansu zamknięcia oraz sprawozdań finansowych dla p. Aleksandry Jamrozinskiej.

 

Wydatki poniesiono zgodnie z działalnością statutową i zgodnie z przyjętymi uchwałami.

 

Z przedstawionych danych przychodów i kosztów  wynika że nastąpiła  nadwyżka kosztów nad przychodami,  którą należy rozumieć jako strata w kwocie  398,95 zł.

 

Stowarzyszenie kobiet Ziemi Łęczyckiej

 • nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
 • nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
 • nie posiada udziałów i akcji.

 

Na tym sprawozdanie opisowe do bilansu zamknięcia za rok 2016 zakończono.

 

Łęczyca, dnia 20 stycznia 2017 r.

KW
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
 • Zgoda buduje
 • PINB
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • psp
 • Policja
 • Państwowa inspekcja sanitarna
 • zoz
 • Mipdp
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łęczycy
 • Związek Powiatów Polskich
 • Muzeum w Łęczycy
 • Dom Kultury
 • stowarzyszenie przebudzenie
 • 1% podatku dla Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
 • Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej
 • Wrota Regionu Łódzkiego
 • Regionalne Biuro Woj. Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu
 • 1% dla ŁUTW
 • ŁUTW
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: (24) 388 72 00, fax: (24) 721 32 17, email: sekretariat@leczyca.pl
NIP: 775-20-58-282
Godziny pracy urzędu:
pn., wt., czw. : 7:30-15:30 śr. : 7:30-16:30 pt. : 7:30-14:30
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x