sobota, 19 sierpnia 2017, 231 dzień roku, imieniny Emilii, Julinana, Konstancji

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Pl. Tadeusza Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel.: (0-24) 388 72 00

fax: (0-24) 721 32 17

email: sekretariat@leczyca.pl

foto1 foto2 foto3 foto4
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ - Aktualności - Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-03-09

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

 Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości  Skarbu Państwa 

 

1. Niezabudowana nieruchomość położona w obr. Mazew gm.Daszyna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 202/1 o pow.0,7230 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łęczycy prowadzona jest księga wieczysta nr LD1Y/00031989/5.      

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna uchwalonego przez Radę Gminy Daszyna  Uchwałą Nr XLV/206/2006 w dniu 14 grudnia 2006  r. przedmiotowa działka położona jest na terenach rolnych: teren użytków zielonych oraz  zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej, z przeznaczeniem w części pod drogę wewnętrzną.                            

Opis nieruchomości:

-   teren działki płaski, z usytuowanym niewielkim stawem, grunt stanowi rolę i łąkę.

- lokalizacja działki średnia, kształt regularny z wydzielonym dojazdem (drogą wewnętrzną), do drogi asfaltowej.

- najbliższe sąsiedztwo, to zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna, małe punkty handlowe.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości rolnej może by wyłącznie rolnik indywidualny t.j. osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których  łączna powierzchnia  użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład  gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście  to gospodarstwo. 

I przetarg przeprowadzony w dniu 18 października 2016 r.  zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Po I przetargu Starosta Łęczycki, Zarządzeniem  Nr 6/2017 z dnia 02 lutego 2017 r. obniżył cenę wywoławczą o 30%.

II Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r.  o godzinie 1000-tej  w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  w Łęczycy Aleje Jana Pawła II 1a pokój nr 5.

Cena wywoławcza: 30 400,00 zł (trzydzieści tysięcy czterysta) w tym:

18 450,00 zł ( w tym podatek vat) teren przeznaczony pod zabudowę) 

11 950,00 zł –  pozostały teren

Postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesiona w pieniądzu w wysokości 10% ceny tj. 3040,00 zł, (trzy tysiące czterdzieści ) na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy BS Poddębice Oddział Góra Świętej Małgorzaty Filia  w Łęczycy Nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101, do dnia 05 kwietnia 2017 r.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników  przetargu, podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika  przetargu. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy kupna po wygranym przetargu, wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia  umowy kupna.

Ogłoszona do przetargu nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągnięta w przetargu, płatną jednorazowo przed  zawarciem  umowy notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego przetargu, udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy – Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 1. Tel. 24 388 7204.

Łęczyca, dnia 23 lutego 2017 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej  wieczystego użytkownika

                                                        

 

1. Położenie nieruchomości                                     -  Lubień gm.Łęczyca

2. Oznaczenie nieruchomości  wg ewid.gruntów     -  dz.nr 117/52 i nr 117/53

3. Oznaczenie nieruchomości wg kw.                      -  LD1Y/00059247/4

4. Wartość rynkowa gruntu                                     -  15 000,00 zł

5. Wartość prawa użytkowania wieczystego            -    9 030,00 zł

6. Przeznaczenie – zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego

    gminy Łęczyca, działki położone są na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej.

7.Stan zagospodarowania:  działka nr 117/52 stanowi teren  zabudowany budynkiem gospodarczym, działka nr 117/53 jest  niezabudowana.

Zgodę na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – Gminy Łęczyca wyraził Wojewoda Łódzki Zarządzeniem Nr 28/2017  z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.), wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

GKN.6843.52.2016/17.AM

 

Łęczyca, dnia  02 marca 2017 r.

KW
 
 • Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
 • Zgoda buduje
 • PINB
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • psp
 • Policja
 • Państwowa inspekcja sanitarna
 • zoz
 • Mipdp
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łęczycy
 • Związek Powiatów Polskich
 • Muzeum w Łęczycy
 • Dom Kultury
 • stowarzyszenie przebudzenie
 • 1% podatku dla Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
 • Cztery pory roku na Ziemi Łęczyckiej
 • Wrota Regionu Łódzkiego
 • Regionalne Biuro Woj. Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu
 • 1% dla ŁUTW
 • ŁUTW
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: (24) 388 72 00, fax: (24) 721 32 17, email: sekretariat@leczyca.pl
NIP: 775-20-58-282
Godziny pracy urzędu:
pn., wt., czw. : 7:30-15:30 śr. : 7:30-16:30 pt. : 7:30-14:30
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x