Start | Opis projektu | Galeria Zdjęć | Wydarzenia | Aktualności | Konkursy | Kontakt
Menu główne
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Opis Projektu
Wszyscy korzystamy z dóbr środowiska kulturowego i społecznego - stworzonego przez ludzi dla ludzi, wszyscy korzystamy również ze środowiska naturalnego: podziwiając jego piękno, czerpiemy inspirację do bycia twórczym, poprawiamy własne samopoczucie, wykorzystujemy bogactwa naturalne podnosząc poziom życia. Jednak nie wszyscy jesteśmy świadomi jak ogromny wpływ na stan środowiska, w którym żyjemy na nasz styl życia, zachowania, przyzwyczajenia, sposoby wypoczynku i odżywiania. Program Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Łęczyckiego jest wyznaczeniem kierunku działań zmierzających do poprawienia świadomości mieszkańców o ważnych aspektach życia dla środowiska i w środowisku. Wspomaga ona zrozumienie zależności między człowiekiem, jego wytworami, a środowiskiem naturalnym, dlatego musi obejmować całe społeczeństwo: od najmłodszych do najstarszych, by utrwalone wzorce proekologicznych zachowań mogły być przekazywane następnym pokoleniom. więcej
Ważne linkiProjekt współfinansowany ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.